Oznakowanie firm Dro-Bud i Euro-Bet stanowi komplet dwóch kasetonów świetlnych o wymiarach 370 x 120 cm . Faktura materiałowa ktonów  z dibondu to imitacja  szczotkowanego aluminium , która  stylowo współgra z  zimnymi popielatymi rysami elewacji budynku.

Oznakowanie budynkukasetony z aluminiowego kompozytu-AdvertEfekt swietlny oznakowania budynku Dro-budefekt swietlny kasetonow z aluminiowego kompozytu advert Opolediody led Euro-bet -advertwyfrezowany kompozyt aluminiowy advert