Oznakowanie firmy ArcelorMittal. Dla naszego partnera i dostawcy stali – Arcellor Mittal – lokalnego oddziału dystrybucji  wyrobów hutniczych , zrealizowaliśmy oznakowanie siedziby firmy. W zamysle oznakowania panel aluminiowy kompozytowy logowany znakiem firmowym w postaci wypukłej typografii z barwionej w masie pleksi. Faktura panela to szczotkowane aluminium dobrze korelujące z zimną popielatą barwą elewacji oraz industrialnym charakterem firmy.

Panel z aluminium kompozytowego z logowaniem Arcellor Mittal - Advert

 

Arcellor Mittal-oznakowanie oddzialu w Opolu advert