Oznakowanie firmy – solidne i minimalistyczne – Aks-Bud System . Advert producent reklam został zaproszony do współpracy w oznakowaniu nowej hali Aks-Bud System z segmentu produkcji elementów nowoczesnego  budownictwa, a mianowicie  konstrukcji budynków styropianowo-betonowych.

W programie oznakowania wykonano pylon wjazdowy na teren przyzakładowy, oraz płaskie liternictwo w barwach firmy z solidnego aluminium kompozytowego. Montaż liter bez naruszenia poszycia elewacji hali.

pylon aksbud-advert reklama

oznakowanie hali -litery z dibondu - Aks Bud System - Advert reklama

oznakowanie hali literami z aluminium kompozytoweg0 advert -reklama Opole
pylon wjazdowy Aks Bud System - litery na hali z aluminium kompozytowego - advert reklama

Oznakowanie terenu przyzakladowego i hali Aks Bud System - pylon wjazdowy i litery na hali-advert reklama opole

pylon wjazdowy na teren przy zakladowy - advert reklama