Tablice reklamowe. Advert Studio na zlecenie Lokalnej Grupy Rybackiej “ Opolszczyzna” w ramach realizacji promocji „Szlaku karpia” wykonało identyfikację miejsc związanych z chowem i hodowlą oraz przetwórstwem karpia. Manufaktura promocji obejmowała ok 30 tablic informacyjno – krajoznawczych drewnianych i 20 tablic informacyjnych z aluminiowego kompozytu z pełno kolorową grafiką. Koncept grafik naszego autorstwa (materiały do projektu dostarczył Klient). Tablice posłużą promocji rybactwa śródlądowego oraz jego produktów, głównie karpia, a także turystyki wędkarskiej. 

Advert Studio- tablice informacyjne SZLAK KARPIA