Oznakowanie reklamą wizualną hali zlokalizowanej w Kątach Wrocławskiech.  W programie oznakowania : pylon wjazdowy na teren przyzakładowy oraz oznakowanie dwóch hal za pomocą paneli podświetlanych energo oszczędnie w technologii LED LG.

pylon kierunkowy DAP POLSKA - STOK TRADE - advert producent reklam

pylon kierunkowy-producent pylonow Advert Opole

pylon dojazdowy na teren przy zakladowy DAP POLSKA Katy Wroclawskie