Zawiązanie współpracy z Energopol Trade Opole z segmentu budownictwa . W ramach zadania wykonano oznakowanie budynku Tereneowej Jednostki Eksploatacyjnej GAZ-SYSTEM S.A. w Opolu. Wykonano napisy w postaci liter aluminiowych podświetlanych w technologii LED. Logotyp G-S S.A. osadzony na aluminiowej podkonstrukcji malowanej proszkowo na kolor RAL . Ponadto zrealizowano pylon  oraz system identyfikacji wizualnej (tabliczki przydrzwiowe, tabliczki oznakowań pomieszczeń …)

oznakowanie budynku Gaz System- Opole

Gaz System - Pylon -advert reklama

pylon dla Gaz System - advert reklama

oznakowanie budynku Gaz System literami podswietlanymi-producent reklam advert opole

oznakowanie budynku Gaz System - reklama Advert Opole

litery aluminiowe podswietlane - davrt producent reklama Opole

litery podswietlane montowane na elewacji z cegly Roben. Advert producent reklama Opole

montaz liter podswietlanych Gaz System w Opolu- producent reklam advert OPole

litery podswietlane LED - advert reklama opole

system identyfikacji wizualnej - tabliczki przy bramach - advert reklama

oznakowanie Gaz System Terytorialna Jednostka w OPolu - system identyw=fikacji wizualnej-advert reklama

Gaz System - system identyfikacji wizualnej - budynek Opole - advert reklama